Palaa etusivulle

Syökotona.fi palvelun asiakasrekisteri

TIETOSUOJASELOSTE (30.3.2020 alkaen)
Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, artiklat 12, 13, 14 ja 19
 1. RekisterinpitäjäSuomen Osuuskauppojen keskuskunta SOK
  Postiosoite: PL 1, 00088 S-RYHMÄ
  Käyntiosoite: Fleminginkatu 34, 00510 Helsinki
  Y-tunnus: 0116323-1
 2. Tietosuojavastaavan yhteystiedottietosuojavastaava@sok.fi
 3. Rekisteriasioita hoitava henkilötietosuoja.mara@sok.fi
 4. Rekisterin nimisyökotona.fi-palvelun asiakasrekisteri
 5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitusHenkilötietoja käsitellään asiakkaan tekemän tilauksen valmistamiseen ja toimittamiseen sekä mahdollisten reklamaatioiden ja virhetilanteiden selvittämiseen. Tilauksen voi tehdä syökotona.fi -palvelun verkkosivuilla.
 6. Henkilötietojen käsittelyn perusteSopimus, joka muodostuu kun asiakas täyttää tilauslomakkeen syökotona.fi verkkosivuilla.
 7. Käsiteltävät henkilötiedot
  • Asiakkaan nimi
  • Asiakkaan puhelinnumero
  • Asiakkaan sähköposti
  • Asiakkaan osoite (kotiinkuljetukset)
  • Tilauskohtainen tilausnumero
  • Tilauksen sisältö eli tilatut tuotteet
  • Toimitukseen liittyvät tiedot: tilauksen tekemisen ajankohta, tilauksen toimitusaika
  • Asiakkaan mahdollisesti ilmoittamat lisätiedot, kuten. ovikoodi rappukäytävään,ohjeita liittyen tuotteiden pakkaamiseen tai ruokavaliotietoja.
  • Osuuskaupan jäsennumero
 8. Käsiteltävät henkilötietoryhmätYhteystiedot, tilauksen tiedot, asiakkaan ilmoittamat lisätiedot ja osuuskaupan jäsennumero.
 9. Tietolähde ja kuvaus tietolähteistä, mikäli tiedot on kerätty julkisista lähteistäTiedot saadaan henkilöltä itseltään tehdyn tilauksen kautta.
 10. Henkilötietojen vastaanottajat

  Henkilötietoja käsitellään tässä selosteessa määriteltyihin tarkoituksiin sähköisissä järjestelmissä ja palveluissa sekä lomakkeilla. Käytämme ulkoisia palvelukumppaneita järjestelmä- ja tukipalveluiden tuottamisessa. Henkilötietoja siirretään S-ryhmän sisällä asiakkaan tilauksen toteuttavaan toimipisteeseen sekä käytössä oleville palvelukumppaneille (esim. kuljetuksen tarjoavalle toimijalle) siltä osin, kun nämä osallistuvat palvelun toteuttamiseen saadun toimeksiannon puitteissa.

  Huolehdimme kumppaneidemme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

  Luovutamme tietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa.

 11. Henkilötiedon siirrot kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle ja käytetyt suojatakeet

  Asiakastietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, silloin kun se on henkilötietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista.

  Kuljetuksen tarjoava palvelukumppanimme on asianmukaisin sopimuksin sitoutunut varmistamaan, että käsittelyssä toteutuu tietosuoja-asetuksen vaatimukset täyttävä tietosuojan taso.

 12. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämisen kriteeritTämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeellisia ja rekisterinpitäjä hyödyntää niitä ilmoitettuihin käsittelytarkoituksiin liittyvässä toiminnassa.

  Henkilötietoja säilytetään tilauksen toimituksen jälkeen korkeintaan 2 kuukautta mahdollisten reklamaatioiden ja virhetilanteiden selvittämiseksi.
 13. Rekisteröidyn oikeudet

  Rekisteröidyllä henkilöllä on tilaussopimukseen ja toimitukseen liittyen seuraavat oikeudet:

  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • Oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta

  Jos henkilö haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä tässä selosteessa mainittuun rekisterinpitäjään.

  Henkilöllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

 14. Henkilötiedon antamatta jättämisen vaikutukset sopimukselleEmme voi toimittaa asiakkaan tilausta ilman henkilötietojen käsittelyä.
 15. Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset ja yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

  Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. Käyttämämme järjestelmätoimittajat käsittelevät henkilötietoja tietoturvallisissa palvelintiloissa. Pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu ja henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus.

  S-ryhmässä suojaamme henkilötietoja muun muassa ennakoivalla riskienhallinnalla ja turvallisuussuunnittelulla, tietoliikenteen suojakeinoin, tietojärjestelmien jatkuvalla ylläpidolla, varmuuskopioimalla sekä käyttämällä turvallisia laitetiloja, kulunvalvontaa ja turvallisuusjärjestelmiä. Henkilötietoja sisältävät fyysiset asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa ja paloturvallisissa säilytystiloissa. Käyttöoikeuksien myöntäminen ja seuranta on hallittua. Koulutamme henkilötietojen käsittelyyn osallistuvaa henkilökuntaamme säännöllisesti ja huolehdimme siitä, että myös yhteistyökumppaniemme henkilöstö ymmärtää henkilötietojen luottamuksellisen luonteen ja turvallisen käsittelyn merkityksen. Valitsemme käyttämämme alihankkijat huolellisesti. Päivitämme jatkuvasti sisäisiä käytäntöjämme ja ohjeitamme.

  Jos kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötiedot joutuvat vääriin käsiin, on mahdollista, että henkilötietoja käytetään väärin. Jos havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Palaa etusivulle